Danning, lek, læring og omsorg

Barnehagens innhold er basert på et helhetlig læringssyn, hvor danning, lek, læring og omsorg står sammen i en helhet. Sosial kompetanse og språk er prioriterte områder som inngår i alle aktiviteter.

Søke om barnehageplass

Barnehagen er med i samordna opptak i Os kommune.