BRAVO-leken

Vi leker BRAVO-leken i vår barnehage! Bravo-leken er et verkstøy som har til hensikt å skape tilstrekkelige nettverk i hjernen, eller et bedre ordforrråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet, som hjelper barna til å nyttegjøre seg språket og motorikken slik at kommunikasjon, lek og vennskap blir lettere for dem. Foreløpige resultater viser at barn som har lekt BRAVO-leken utjevner forskjellene ved skolestart.