Bjørkeriset

Vi har 13 barn på avdelingen som er født i 2015 og 2016

 

Dagsrytme på Bjørkeriset

 

06.30:                         Barnehagen åpner (barna som kommer tidlig- før 07.30 får en skive)

Frem til 08.00:             Vi er sammen med Tyttebærtuen

08.30:                         Vi spiser frokost

09.15:                         Samling med eventyr og BRAVO-leken

09.30:                         Vi går på tur/har forming/går ut og leker/frilek i smågrupper

11.15:                         Lunsj

Før 12.00:                   Sovetid

14.30                          Frukt og et lite ettermiddagsmåltid

15.00                          Frilek inne/ute

Fra kl. 16.00                Vi er sammen med Tyttebærtuen

17.00                          Barnehagen stenger

Mandager går en gruppe på tur i nærområdet. Den gruppen som er igjen i barnehagen leker minirøris. Målene er å bli kjent med nærområdet rundt barnehagen, utforske hva naturen har å by på og holde barna i aktivitet. De som er igjen i barnehagen går ut etter minirøris.

Tirsdager har de eldste barna tilvenning på Tyttebærtuen. Dette samarbeidet starter vi med gjerne ett år før, slik at barna danner relasjoner på tvers av avdelingene både til voksne og barn. Her har vi enten forming eller prosjekter. De minste på bjørkeriset har forming på avdelingen.

Onsdag har vi utedag. Da er hele barnehagen ute sammen. Bjørkeriset spiser inne på vinteren/ dager det er skikkelig dårlig vær. På vinteren sover vi også inne.

Torsdager har de eldste på bjørkeriset turdag. Da går vi på langturer og tar med oss lunsj. På vinteren og på kalde dager lager vi mat på bål. Målet med turen er å lære om naturen, både arter og annet og vi utforsker og undrer oss sammen med barna.

Fredager er det minirøris for alle. Da deler vi gruppen i to, den ene gruppen er ute og leker mens den andre er inne og gymmer. Minirøris er gym/ aerobic/ dans med barn. Dette er ferdige programmer laget for barnehager og skoler.

 

På bjørkeriset er vi opptatt av å skape nære og trygge relasjoner med barn. I personalgruppen har vi den siste tiden jobbet med tilknytningsteorier og hvor viktig dette er for barnas utvikling og mestring i hverdagen. Under tilvenningen får nye barn en Primærkontakt som følger barnet ekstra opp den første tiden, inntil barnet finner sin trygge voksen. På en småbarnsavdeling er vi tilstede med barna på gulvet i leken. Vi roser barnets mestring og støtter barnet i utforskning, nysgjerrighet og nye utfordringer. Vi har ett stort fokus på å være gode språkmodeller for barnet.