Bjørkeriset

Vi har 13 barn på avdelingen som er født i 2015 og 2016

 

Dagsrytme på Bjørkeriset

 

6.30                            Barnehagen åpner

Frem til kl. 8.30            Vi er sammen med Tyttebærtuen

8.30                            Vi går på avdelingen vår og spiser frokost

9.00                            Samling/gruppeaktiviteter/vi går ut/tur

11.30                          Lunsj

12.00                          Sovetid

14.30                          Frukt og et lite ettermiddagsmåltid

15.00                          Frilek inne/ute

Fra kl. 16.00                Vi er sammen med Tyttebærtuen

17.00                          Barnehagen stenger

 

Mandager går de eldste av barna på tur med de minste på Tyttebærtuen. Målet er at barna fra begge avdelingene skal bli bedre kjent med hverandre og på den måten få en bedre overgang for de som skal på storbarnsavdelingen fra høsten. Vi vil også at barna skal bli kjent med naturen og bli vant med å gå på tur.

Vi er så heldige og har en skog i nærheten av barnehagen. Der går vi hver mandag, og ser på hva naturen har å by på: trær, lukter, lyder, farger, kongler, blader, pinner, mose og mye mye mer.

Tirsdager har vi forming på avdelingen. Vi har fokus på å eksperimentere og å bli kjent med diverse materialer. Barna skal oppleve glede og mestring ved å uttrykke seg på forskjellige måter.

Onsdager har vi delt gruppen i to, og hver gruppe går på tur annenhver uke. Vi har igjen en fast tur sted: en liten lekeplass i nærområdet. Der har vi dissestativ, sandkasse og flat plen der vi kan sparke ball.

Torsdager har vi språkgrupper med de eldste på avdelingen. Vi bruker ''Språkkista'' som arbeidsverktøy. Den inneholder bilder, magnettavle og spill og er delt i 10 ulike temaer (for eksempel: mat, klær, dyr etc)

Fredager har vi gym. Her skal barna øve på å rulle, hoppe, springe, hinke, stå på tå, balansere, med andre ord utvikle grovmotorikken.

På Bjørkeriset er vi opptatt av å gi barna omsorg og trygghet. Vi har utarbeidet faste rutiner på avdelingen, sånn at barna gjenkjenner en situasjon og forstår hva som kommer til å skje videre. Vi jobber kontinuerlig med å hjelpe barna sette ord på det de gjør, det de vil eller på følelser. Vi vil sitte på gulvet med barna og være tett på, anerkjenne de og gi veldig mye ros for det de mestrer.