Tyttebærtuen

Vi har 22 barn på avdelingen født i 2012, 2013 og 2014

 

Dagsrytme på Tyttebærtuen

 

6.30                            Barnehagen åpner

Frem til kl. 8.30           Alle barn er på Tyttebærtuen

8.30                            Frokost

9.00                            Samling/gruppeaktiviteter/vi går ut/tur

11.45                          Lunsj

12.30                          Utetid/gruppeaktiviteter

14.30                          Frukt

15.00                          Frilek inne/ute

Fra kl. 16.00                Alle barn er på Tyttebærtuen/evt alle ute

17.00                          Barnehagen stenger

 

Mandager har vi utedag på Tyttebærtuen. De yngste barna går tur i skogen «vår» før lunsj sammen med de eldste på Bjørkeriset. Vi er så heldige og har en skog i nærheten av barnehagen. Der går vi hver mandag, og ser på hva naturen har å by på: trær, lukter, lyder, farger, kongler, blader, pinner, mose og mye mye mer. Målet er at barna skal bli bedre kjent med hverandre, og på den måten få en bedre overgang for de som skal på storbarnsavdelingen fra høsten. Vi ønsker og at barna skal bli kjent med naturen og bli vant til å gå på tur.

I barnehagen lages det mat i grillhytten hvor barna er med og vi har uteaktiviteter, gym og naturfagsoppgaver, alt etter hva været tillater.

Tirsdager har vi aldersinndelte grupper, hvorav førskolegruppen er en av de. I de aldersinndelte gruppene har vi fokus på språk, forming og kreativitet. Gruppene følger temaer vi holder på med, eller høytider som nærmer seg.

Onsdager er turdag for de to eldste gruppene. Annen hver uke besøker de en lokal gård hvor barna får ri på hest, hilse på kyr i fjøset, sitte på henger bak traktor, hilse på ulike små dyr og lære litt om gårdslivet. De ukene vi ikke er på gården, tar vi med oss lunsj på tur og koser oss ute i skog og mark.

Torsdager har vi vanntilvenning for førskolebarna, hvor barna annen hver uke får utfolde seg i Os badet å bli trygge og gode i vannet. Aktivitetsgrupper med ulikt innhold og temaer er i fokus i barnehagen.

Fredager er det frilek som står i fokus. En gang i måneden har vi temalekedag – for eksempel bamsesykehus eller butikk – og barnas dag hvor de velger rammene for dagen. Fredager har vi matgrupper for førskolebarna. Her er de med en voksen på kjøkkenet som sammen tilbereder lunsjen. Barna er ofte med å avgjøre hva man skal lage.

På Tyttebærtuen er vi opptatt av at alle barna skal føle seg trygge, føle at de blir sett og anerkjent for dem de er. De voksne skal være lydhøre, tilstede og tett på barna for å kunne gi barna den støtte, veiledning og tilstedeværelsen barna trenger. Vi har høyt fokus på språk, kommunikasjon og tekst på vår avdeling sammen med høy toleranse og god takhøyde.