Rammeplan

Her kan dere finne Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Denne skal være grunnlaget for alt vi gjør i barnehagen. Dere finner også linker til de ulike temaheftene som Kunnskapsdepartementet har gitt ut.