PÅ vei mot miljøsertifisering av barnehagen

I løpet av barnehageåret 2018/2019 skqal vi prøve å miljøsertifisere oss gjennom Grønt Flagg sertifisering.

Som et ledd mot denne sertifiseringen får alle barna utdelt en miljøpose som skal brukes til byttetøy og til skittent/vått tøy hjem fra barnehagen.

Vi gleder oss til å ta i bruk disse posene, og mot en grønnere hverdag.