VIKTIG MELDING: BJØRNAFJORDEN KOMMUNE STENGER ALLE SKULAR FRÅ FREDAG 13. MARS OG BARNEHAGAR FRÅ MÅNDAG 16. MARS

Kommuneleiinga i Bjørnafjorden har beslutta å følgje avgjerda til Vestland fylke og Bergen kommune. Difor stenger vi alle barne- og ungdomsskular frå og med fredag 13. mars. Alle barnehagar stenger frå og med 13. mars.