Sette tegn på hverdagen

Ett av våre satsningsområder er språk, og vi bygger videre på språksatsningen vår med tegnspråk.

For vår del startet interessen for tegnspråk da et barn som har gått i barnhagen hadde tegnspråk som førstespråk. Vi så fort at de øvrige barna responderte positivt på tegnspråk, og at de lærte raskt. Også barn som var språksvake profilerte på tegnspråk. Dette synes vi var så spennende at vi ønsket utforske hva tegnspråk kunne gi til barnehagehverdagen vår.

Gjennom barnehageåret 2021/2022 er flere i personalgruppen kurset i tegnspråk gjennom Statped og Bergen døvesenter. Etter hvert gjennom året har tegnspråk blitt mer og mer implementert i hverdagen i barnehagen.

I vår barnehage har vi et rikt mangfold av kulturer og ulike språk. Ved å sette tegn på det verbale språket i tillegg til å bruke bilder og konkreter, vil barn enklere og raskere tilegne seg kunnskap rundt språk.

I vår barnehage har vi blant annet små ASK-bilder/tegn på sentrale plasser og gjenstander, dagstavle med ASK-bilder/tegn, "sin" bokstav på i tegn på garderobeplassen sin, enkelte kjente sanger med tegn osv. I tiden fremover vil vi utvikle språket innenfor flere områder, og målet er at tegn skal bli et fast supplement til talespråket vårt til en hver tid. 

Vi gleder oss til å utvikle videre vår satsning innen språk og tegn, og jobber stadig videre med å implementere tegn i hverdagen.