Livet er best ute

De beste dagene er når vi kan utfordre oss selv, oppleve noe nytt og lære av hverandre. I dag gikk vi på tur med de yngste barna i barnehagen. Naturfag for de yngste handler om at barna sanser omgivelsene og får relevant sanseerfaring . Det er ikke lengden på turen som er det viktigste, men at barna får utfolde seg, bruke kroppen sin, bli kjent med hva en selv mestrer, at de får andre fysiske utfordringer og at de får muligheten til å undre seg og utforske naturen.