Bli med inn i vår magiske hverdag i skogen

Hos oss får barna leke, utforske og undre seg i naturen, og man får dekket alle fagområdene i rammeplanen for barnehager like godt i skogen som andre steder. Vi bygger alt vi gjør på gode relasjoner, trygghet og omsorg. Under trygge og gode omgivelser gir vi barna mulighet til å lære, utvikle og undre seg. Små forhold gjør at barna får gode relasjoner med alle de voksne og på tvers av alder. #barnehage #barniskogen #naturbarnehage #undring #læring #relasjoner #trygghet