Endelige tall fra solsikkeaksjon på FN-dagen

Endelig er pengene telt opp, og vil med dette takke ALLE foreldre og ansatte som deltok på vår Solsikkefest 24. oktober 2017.

Pengene som er samlet inn vil bli gitt til SOS-barnebyer (for mer informasjon, se artikkel fra selve Solsikkefesten), og det er faktastisk og kunne fortelle dere at i årets solsikkeaksjon samlet vi inn:

3791 kroner

Tusen millioner takk igjen til alle dere som har bidratt og som er med på å hjelpe barn til å få en bedre hverdag.

Bilderesultat for sos barnebyer