BRAVO-leken

Vi leker BRAVO-leken i vår barnehage! Bravo-leken er et verkstøy som har til hensikt å skape tilstrekkelige nettverk i hjernen, eller et bedre ordforrråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet, som hjelper barna til å nyttegjøre seg språket og motorikken slik at kommunikasjon, lek og vennskap blir lettere for dem. Foreløpige resultater viser at barn som har lekt BRAVO-leken utjevner forskjellene ved skolestart.

I vår barnehage har vi valgt å satse på Bravo-leken som et helhetlig verktøy for alle våre barn.

Vi skal leke Bravo-leken i 10 –15 minutter av samlingsstunden hver dag. Helt konkret vil det si at vi hver dag inviterer barna med i Bravo-runden. Dette er en stasjonsbasert lek der barna får oppleve enten fem begreper gjennom alle sansene eller fem bokstaver på hver stasjon. Vi bruker skriftspråket, fordi det er en representasjon av et begrep, på samme måte som bilder og faktiske gjenstander er det. Barna blir kjent med ordene, bildene og bokstavene gjennom å smake, lukte, kjenne, se og høre. Vi har fire stasjoner og mellom stasjonene øver vi på å åle, krabbe, rulle, snurre, fly eller henge. Det barna opplever gjennom Bravo-runden inspirerer barnas frilek gjennom dagen, og leken blir fort en del av dagsrytmen i barnehagen. Begrepene legger grunnlaget for samtaler og opplevelser og de finner sin naturlige plass i hverdagen. Ukens ord henger på planen i garderoben – bruk gjerne ordene aktivt hjemme også!

Andre barnehager og foreldre erfarer at gjennom Bravo-leken lærer barna mer enn de ellers ville ha gjort. Ved å få tilgang på flere ord, kanskje flere språk, faktakunnskap, noter og matematikk øker interesseområdet og motivasjonen for videre lek og læring. Entusiasme og mestringsopplevelser hører også naturlig med som en del av Bravo-leken. Vi feirer etter hver økt og jubler for hver ny ferdighet de lærer. På denne måten får barna positive assosiasjoner til læring, og sosioemosjonell utvikling støttes!

Ønsker du å lære mer om Bravo-leken? Da kan lese mer på intempo.no.

Hvem passer leken for?
Bravo-leken er spesielt utviklet for barnets tre første leveår. Dette er en fase i barnets liv hvor hjernen utvikles i rekordfart, hvor barnets nysgjerrighet og lærevilje er vidåpen og nærmest umettelig. Selv om leken er spesielt utviklet for de aller yngste kan også eldre barn og barn med spesielle behov leke Bravo.

Gjennom BRAVO-leken kan vi "rigge hjernen for livet" - les mer om BRAVO-leken HER eller se en video av Heidi Aarbrekk HER om BRAVO-lekens betydning for barns evne til å lære.

for moro skyld og for barnehjernens skyld