Bjørkeriset

Vi har 13 barn på avdelingen som er født i 2016, 2017 og 2018

 

Dagsrytme på Bjørkeriset

 

06.30:                         Barnehagen åpner (barna som kommer tidlig- før 07.30 får en skive)

Frem til 08.00:             Vi er sammen med Tyttebærtuen

08.30:                         Vi spiser frokost

09.15:                         Samling med eventyr og BRAVO-leken

09.30:                         Vi går på tur/har forming/går ut og leker/frilek i smågrupper

11.15:                         Lunsj

Før 12.00:                   Sovetid

14.30                          Frukt og et lite ettermiddagsmåltid

15.00                          Frilek inne/ute

Fra kl. 16.00                Vi er sammen med Tyttebærtuen

17.00                          Barnehagen stenger

 

På bjørkeriset er vi opptatt av å skape nære og trygge relasjoner med barn. I personalgruppen har vi den siste tiden jobbet med tilknytningsteorier og hvor viktig dette er for barnas utvikling og mestring i hverdagen. Under tilvenningen får nye barn en Primærkontakt som følger barnet ekstra opp den første tiden, inntil barnet finner sin trygge voksen. På en småbarnsavdeling er vi tilstede med barna på gulvet i leken. Vi roser barnets mestring og støtter barnet i utforskning, nysgjerrighet og nye utfordringer. Vi har ett stort fokus på å være gode språkmodeller for barnet.