Skogafjell

Vi har 22 barn på avdelingen i alder 1-6 år

På Skogafjell er vi opptatt av at alle barna skal føle seg trygge, føle at de blir sett og anerkjent for dem de er. De voksne skal være lydhøre, tilstede og tett på barna for å kunne gi barna den støtte, veiledning og tilstedeværelsen barna trenger. Vi har høyt fokus på språk, kommunikasjon og tekst på vår avdeling sammen med høy toleranse og god takhøyde.

Vi er mye på tur i nærmiljøet, og tilpasser turene etter barnas ferdighetsnivå. Skogen og naturen er en perfekt arena for utvikling, læring, undring og sosialt samspill. Det fremmer barnas kognitive evner og kreativteten blomstrer ute i naturen.