Tyttebærtuen

Vi har 22 barn på avdelingen født i 2012, 2013 og 2014

 

Dagsrytme på Tyttebærtuen

 

6.30                            Barnehagen åpner

Frem til kl. 8.30           Alle barn er på Tyttebærtuen

8.30                            Frokost

9.00                            Samling/gruppeaktiviteter/vi går ut/tur

11.45                          Lunsj

12.30                          Utetid/gruppeaktiviteter

14.30                          Frukt

15.00                          Frilek inne/ute

Fra kl. 16.00                Alle barn er på Tyttebærtuen/evt alle ute

17.00                          Barnehagen stenger

 

På Tyttebærtuen er vi opptatt av at alle barna skal føle seg trygge, føle at de blir sett og anerkjent for dem de er. De voksne skal være lydhøre, tilstede og tett på barna for å kunne gi barna den støtte, veiledning og tilstedeværelsen barna trenger. Vi har høyt fokus på språk, kommunikasjon og tekst på vår avdeling sammen med høy toleranse og god takhøyde.