Visjon og verdier

I VÅR BARNEHAGE SKAL ALLE BLI SETT, HØRT OG BLI TATT PÅ ALVOR

 Våre verdier:

  • Relasjoner
  • Trygghet
  • Skaperglede
  • Natur