Barnehagen vår

Barnehageåret 2022/2023 har vi kun 1 avdeling med barn fra 1-6 år. Vi er i en to avdelings barnehage med plass til ca 35 barn i alderen 1-6 år. Vi ligger sentralt i Os, med kort avstand til det meste. Vi har gode turmuligheter rundt oss som vi bruker ofte, og vi har egen grillhytte på uteområdet vårt som vi bruker mye. Våre satningsområder er "natur, miljø og teknikk" og "kommunikasjon, språk og tekst".

I vår barnehage har vi stort fokus på natur og miljø. Vi er mye ute i all slags vær, vi har faste turdager for både små og store og vi har faste utedager.

Vi drar jevnlig på besøk på Framnes gård, og her har de geit, ku, gris, høner, kaniner og marsvin og en stor lekeplass. 

Barnehagen vår har høyt fokus på språk og kommunikasjon gjennom lek, læring og hverdagslivet. Flere av de ansatte har også flere kurs med tegnspråk. Dette kan forsterke læring av språk hos barn med forsinket språkutvikling.

Velkommen til oss!