Tilbud og priser

Satsene gjelder for Flåten Naturbarnehage pr 01.08.2022

1 barn hel plass: Kr 3050,- pr. mnd + 600,- (matpenger) = 3650,-

 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon andre barn 30%, tredje barn 50%.

(ikke søskenmoderasjon på matpenger)

 

Det betales for 11 måneder i året

Barnet skal i løpet av året ta ut 4 uker ferie.

Vi har feriestengt i uke 28, 29 og 30. Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året.

 

Full kost

Vi har full kost i vår barnehage,  og barna får servert alle måltider i barnehagen. Vi har varm lunsj 4 dager i uken, og de får frukt/grønnsaker hver dag.

 

Oppsigelsestid: 2 måneder (skriftlig) i tråd med våre vedtekter