EBARNEHAGE

Flåten Naturbarnehage er en eBarnehage

Ebarnehage er et moderne kvalitetsikringssystem og et digitalt kommunikasjonsverktøy ut mot foreldre/foresatte som vi har i barnehagen. Alle foreldre vil på pålogging ved oppstart i barnehagen. Her vil vi legge ut ukeplaner, dele bilder, «dagen i dag» (logg), sende beskjeder, ukemeny for måltider osv.

Foreldre/foresatte skal registrere fri, sykdom og ferie i eBarnehage, og kan sende melding til barnehagen og til andre foreldre/foresatte i barnehagen.

Dette er også et HMS system for barnehagen med handlingsplaner, risikovurderinger, rutiner osv.

For å komme til og logge inn på eBarnehage, trykk på linken under:

Gå til eBarnehage