Matlaging i barnehagen

Vi ønsker å ha fokus på sunn og næringsrik kost i vår barnehage. Barna får ta del i matlagingen, og mestring står høyt i fokus på kjøkkenet.

 

Høsten 2018 startet vi med kjøkkenansvarlig 3 dager i uken. Meny for hva som serveres i barnehagen vil bli lagt ut på lukket side i eBarnehage som foreldre med innlogging kan se.