Vanntilvenning

Vi er så heldige å få tilskudd fra Os kommune til svømmeopplæring for barnehageåret 2018/2019.

Tilskuddet fra kommunen gjør at vi kan gå i Os badet med neste års førskolebarn (barn født 2012), slik som vi har gjort inneværende år. I Os badet får de være i bassenget sammen med voksne.

Dette øver barna på:

  • få vann i ansiktet
  • hodet under vann
  • plukke opp gjenstander på bunnen
  • flyte på mage og rygg
  • teknikker til begynnende svømmeopplæring
  • ha det kjekt i vannet.

Vi gleder oss veldig til å gi førskolebarna gode og positive opplevelser i Os badet gjennom barnehageåret 2018/2019.

Det vil alltid være voksne tilstede med gyldig livredningskurs som er i bassenget med barna, i tillegg til at badevaktene alltid sitter ved det bassenget vi er i.