Coasteering

Fra høsten 2022, starter vi opp med coasteering

Tilskuddet fra kommunen gjør at vi kan kjøpe inn og vedlikeholde utsyr som vi trenger til å utføre coasteeringen. Planen er at de to eldste barnegruppene skal få delta i coasteeringen.

Coasteering handler om:

  • å bevege seg blant klippeformasjoner langs kyst eller vann, til fots, klatrende eller svømmende
  • å boltre seg i naturens eget klasserom
  • å oppleve glede ved å være i fysisk aktivitet
  • å oppleve mangfoldet av planter og dyr i kystsonen
  • å mestre i utfordrende omgivelser
  • å ha respekt for elementene, men samtidig erfare hva som er trygt

Dette er helt nytt for oss, og vil bruke barnehageåret 2022/2023 til å prøve oss frem.

Det vil alltid være voksne tilstede med gyldig livredningskurs utendørs, og ansatte som har gjennomgått kurs i coasteering.